Nu rustas sträckan mellan Hässleholm och Lund

Lund C. Foto: Christer Wiik

Nu ska kontaktledningen på den aktuella sträckan på Södra stambanan rustas upp så att den blir mindre störningskänslig. För arbetets säkerhet följer planerade tågavstängningar tills allt är helt färdigbyggt, 2018. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Mellan Hässleholm och Lund passerar ett tåg i var riktning ungefär var femte minut. Belastningen på den så viktiga kontaktledningen är hög och det ständiga nötandet gör att den med tiden blir mer störningskänslig. Upprustningen av kontaktledningen är en del av det långsiktiga arbetet att få järnvägssystemet mer robust så att både person- och godstransporter sker smidigt, grönt och tryggt.