Minskad vinst för Sweco

Foto: Sweco

Sweco redovisar ett resultat före skatt på 156 miljoner kronor (247) för det fjärde kvartalet 2015.

Ebita-resultatet exklusive extraordinära poster uppgick till 390 miljoner kronor (267), vilket gav en marginal på 9,0 procent (10,4).

Rörelseresultatet uppgick till 179 miljoner (251).

Extraordinära kostnader för transaktion, integration och omstrukturering i samband med förvärvet av Grontmij uppgick till 190 miljoner.

Nettoresultatet blev 86 miljoner (200), motsvarande 0,75 kronor per aktie efter utspädning (2,10).

Nettoomsättningen uppgick till 4.350 miljoner (2.555). Den organiska tillväxten låg på 8 procent, medan förvärvsbaserade tillväxten var 64 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kronor (3,37).

(SIX News)