Så påverkar höghastighetsjärnväg Burlöv

Foto: Burlövs kommun

Höghastighetstågen kommer inte att stanna i Burlövs kommun, men vi ser ändå flera fördelar med utvecklingen av den nationella infrastrukturen. Det säger Katja Larsson, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Burlöv med sitt starka infrastrukturella läge mellan Lund och Malmö är en kommun som i hög grad påverkas av byggande och trafikering av järnväg. Höghastighetstågen, som ska kunna köra mellan huvudstaden och Malmö på 2,5 timmar, kommer att passera Burlövs kommun.

– Järnvägen påverkar redan Burlövs kommun i stort och redan nu vet vi att det kommer att bli fyra spår mellan Lund och Malmö för att underlätta och förbättra tågtrafiken. Denna utbyggnad berör vår kommun på olika sätt och ger flera fördelar, t ex bättre pendlingsmöjligheter, vilket kan påverka näringslivet och kommuninvånare positivt. Samtidigt är vi Burlövsbor väl medvetna om vikten av att det vid kommande infrastrukturombyggnader också ges tillfälle att bygga bort redan nu höga bullernivåer, få bättre och säkrare passager över/under järnvägsspår, säger kommunstyrelsen ordförande Katja Larsson.

Höghastighetstågen kommer inte stanna i Burlövs kommun utan enbart passera, men spårtillgängligheten på befintliga spår kommer att öka och förhoppningsvis ge Burlövs kommun en fördel.