Mängden gods på järnvägen minskar

Foto: Green Cargo

Även om ekonomin har återhämtat sig under de senaste åren fortsätter godstransporterna på väg och järnväg att minska och konkurrensen är hård. På persontransportsidan ökar utbudet snabbare än efterfrågan på resor. Det visar en rapport om transportmarknaderna från Transportstyrelsen.

I rapporten "Transportmarknaden i siffror" kartlägger Transportstyrelsen marknaderna för person- och godstransporter på väg och järnväg. När det gäller mängden gods på de svenska vägarna och järnvägen har det minskat under de senaste åren, trots den ekonomiska återhämtningen. Medan minskningen av godset på järnväg delvis kan förklaras med kapacitetsproblem, är bilden mer svårtolkad för vägtransporterna.

– Visst kan det finnas fog för att konkurrensen från utländska godsföretag ökar, men det finns tecken på att vi i allt större utsträckning är på väg mot ett tjänstesamhälle. Godstransporter minskar till förmån för ökade persontransporter, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Transportarbetet på väg har minskat med 23 procent mellan 2008 och 2014. Transportarbetet på järnväg har under samma period minskat med 7 procent.