Förordar en höghastighetsstation i Hässleholm

Sverigeförhandlingen har presenterat de sträckningar och stationslägen som de avser börja förhandla om. Hässleholms kommun, tillsammans med övriga aktörer bakom Skånebilden, mottog med glädje beskedet att Sverigeförhandlingens utgångsbud inkluderar en höghastighetsstation i Hässleholm.

– Det är oerhört glädjande att Sverigeförhandlingen har hörsammat Skånebilden och förordar en höghastighetsstation i Hässleholm. Vår förhoppning är nu att detta blir verklighet. Det kommer att skapa stora tillväxtmöjligheter i hela regionen i form av bättre arbetsmarknad genom regionala snabbtåg, bostadsbyggande och ökad inflyttning. Det betyder också mycket för arbetet med att göra Hässleholm och Kristianstad till en ny tillväxtmotor i Skåne, säger Lena Wallentheim (S), kommunalråd i Hässleholms kommun i ett pressmeddelande.

Skånebilden är sju skånska kommuners och Region Skånes gemensamma förslag som förordar en sträckning med höghastighetsstation i Hässleholm. Skånebilden vill också att höghastighetsbanan ska börja byggas söderifrån. Nu kommer Skåne och Hässleholms kommun att ta emot sina enskilda bud. Detta kommer troligtvis att inkludera åtaganden kring bostadsbyggande, medfinansiering och markåtkomst. Det är också då det tydliggörs hur förhandlingsarbetet ska läggas upp. Efter budöverlämningen har mottagarna ungefär en månad på sig att reagera.

– Det är en förhandling som nu tar sin början. Under eftermiddagen får vi besked om vilka åtaganden man förväntar sig från vår kommun och övriga Skåne, och vad staten är beredd att ta på sig. Det är först då vi får hela bilden klar för oss och vet hur vi kan gå vidare i förhandlingsarbetet, säger Bengt-Arne Persson, kommunchef i Hässleholms kommun i pressmeddelandet.