”Nästan alla stora järnvägsbyggen olönsamma”

Citytunneln i Malmö. Foto: Christer Wiik

Nästan alla stora järnvägsbyggen i Sverige är olönsamma och beslut om satsningar för hundratals miljarder kronor fattas med dåliga underlag. Det skriver SNS Konjunkturråd i en artikel på DN Debatt och ger samtidigt sex förslag som kan förbättra användandet av resurserna.

"Beslut om åtgärder för hundratals miljarder kronor fattas på bristfälligt underlag och trots att den samhällsekonomiska avkastningen många gånger är negativ. Detta gäller såväl underhåll som genomförda, pågående och beslutade investeringar", skriver artikelförfattarna.

Hade regeringen prioriterat på grundval av samhällsekonomisk lönsamhet hade samhällsnyttan blivit 42 miljarder högre avseende investeringsplanen för 2010-2021. Den samhällsekonomiska lönsamheten uppges ha spelat en ännu mer underordnad roll för den nu gällande investeringsplanen för 2014-2026.

Bland de samhällsekonomiskt olönsamma projekten, redan vid beslutstillfället, nämns Norrbotniabanan som beräknas kosta minst 30 miljarder kronor, Botniabanan, Västlänken under centrala Göteborg för 20 miljarder kronor, Citytunneln under Malmö för 8,5 miljarder kronor samt höghastighetsbanorna för i dagsläget minst 256 miljarder kronor.

(SIX News)