Detta har påverkat punktligheten under december

Foto: Trafikverket

Den händelse som påverkat persontågens punktlighet mest i december månad är den utökade gränskontrollen som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november. Punktligheten för december blev 89,9 procent för persontågen och 73,3 procent för godstågen. Det skriver Trafikverket.  

Punktligheten för december blev 89,9 procent för persontågen och 73,3 procent för godstågen. Punktligheten i december jämfört med november förbättrades med 1,7 procentenheter för persontågen men försämrades med 6,7 procentenheter för godstågen. Jämfört med december 2014 försämrades punktligheten med 1,8 procentenheter för persontågen och med 5,8 procentenheter för godstågen.

Den händelse som påverkat persontågens punktlighet mest i december månad är den utökade gränskontrollen som sker vid Öresundsbron sedan den 12 november. Under december berördes, och försenades, cirka 2500 persontåg av gränskontrollen. Av dessa försenades cirka 600 tåg så pass mycket att de sedan ankom sin slutstation mer än 5 minuter försenade. Dessa försenade tåg påverkade punktlighetsresultatet för persontågen i december med -0,8 procentenheter. Tillsammans med Skånetrafiken och SJ gör vi kontinuerligt anpassningar för att minimera tågförseningarna av den tågtrafik som går över Öresundsbron.

Månadens största händelse som påverkat godstågens punktlighet är den urspårning av ett godståg som skedde på sträckan Frövi – Sällinge 2 december. Under månaden berördes, och försenades cirka 1000 godståg av denna händelse. Av dessa försenades cirka 600 godståg så pass mycket att de sedan ankom sin slutstation mer än 5 minuter försenade. Dessa försenade tåg påverkade punktlighetsresultatet för godstågen i december med -5,1 procentenheter.

Under månaden har också en del andra enskilda händelser samt en del banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas;

  • Stormen Helga 4-5 december.
  • Hastighetsnedsättningar på sträckorna Ransta - Tillberga och Bastuträsk - Nyfors.
  • Signalställverksfel i Huddinge 11-12 december.

Källa: Trafikverket