Nu testas ventilations-systemet i Västmetron

Mattby station. Illustration: Länsimetro

Totalt har 32 rökfläktar installerats på sträckan Gräsviken–Mattby i Helsingfors nya tunnelbaneutbyggnad, Västmetron. Rökfläktarna blåser i nödsituationer ut röken i de underjordiska lokalerna genom schakten. Nu ska rökfläktarna i Västmetron kontrolleras i alla schakt från Gräsviken till schaktet vid Tallbysket i Hagalund.

Källa: Länsimetro