Upphandlingen igång i Lund

Visionsbild över Clemenstorget. Bild: Lunds kommun

Strax innan jul fattades ett historiskt beslut i Lund, då kommunfullmäktige tog ett igångsättningsbeslut för spårvägen mellan Lund C-ESS och upphandlingsprocessen har nu satt igång. Det meddelar Spårvagnsstäderna i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär att spårvägsplaneringen nu kan gå vidare och förfrågningar gällande konstruktion av infrastruktur och vagnshupphandling kan skickas ut. Kommunfullmäktige fattade beslutet samma dag som Trafikverket och Regeringen meddelade att Lund är en av sju städer som tilldelas medel för medfinansiering av kollektivtrafik genom de så kallade stadsmiljöavtalen. Medan Lund inte fick fullt så mycket stöd man ville, så säger Anders Almgren (S) till Skånska dagbladet att det finns goda utsikter att få in privat kapital för det resterande beloppet.

Det innebär att byggarbetet kan påbörjas under 2016 och att den planerade trafikstarten är 2019. Det har nu gått ut ett förfrågningsunderlag för infrastruktur och annonsering av vagnsupphandlingen.

Källa: Spårvagnsstäderna, Lunds kommun