Lidingöbanan upprustad - första delen av depån i bruk

Lidingöbanans nya spårvagn CAF A36 vid station Gåshaga brygga på Lidingö. De nya vagnarna servas vid en nybyggd spårvagnsdepå vid gamla AGA-området på Lidingö, vars första del togs i bruk nu i höstas i samband med återinvigningen. Foto: Christer Wiik

Nyligen återinvigdes Lidingöbanan, efter att ha varit avstängd i nästan två år på grund av omfattande upprustningsarbeten på spår och hållplatser. Fler dubbelspår och nya vagnar är några av de förbättringar som genomförts i upprustningsprojektet. I samband med återinvigningen togs även den första delen av den nya spårvagnsdepån i drift.

Det finns numer dubbelspår på fler sträckor vilket gör att trafiken blir mindre känslig för störningar i och med att det nu finns fler platser för tågen att mötas.  Spårvagnarna som är helt nya, av modellen CAF A36, gör det enkelt att kliva på och av och ramper har byggts till samtliga plattformar. Säkerheten utmed banan har också blivit bättre, med nya skyddsstängsel och nya, säkrare övergångar med ljus- och ljudsignaler, bland annat.

Depån helt färdigbyggd 2017För att kunna serva de nya vagnarna etableras en helt ny spårvagnsdepå, vars andra etapp nu byggs vid AGA på Lidingö. Den spårvagnsdepå, som började byggas våren 2013, kommer att totalt kunna inrymma 30 spårvagnar, då den även ska ha kapacitet att ta emot samtliga spårvagnar för Spårväg City, när även detta system står klart om ett antal år. Förutom uppställningsplatser för spårvagnarna kommer depån att rymma städhallar, tvätthallar, verkstadsplatser, hjulsvarv, karosseriverkstad samt kontor för trafikledning och personal. Den nya spårvagnsdepån byggs med inspiration av de gamla spårvagnshallarnas utseende, med moderna material och högkvalitativt utförande och den ska smälta in i det nya bostadsområdet Dalénum som är en blandad stadsmiljö med bostäder och arbetsplatser. Hela depån väntas att vara färdigbyggd 2017.