Deutsche Bahn deltar i ett holländskt Hyperloop-projekt

Ett 30 meter långt Hyperloop-testspår testas snart i en tunnel som byggdes och presenterades i Delft i Nederländerna. Foto: Hardt

Redan år 2013 presenterade Elon Musk, Hyperloop-seriens grundare och visionär, sin idé om ett rör där människor kan resa med mer än 1000 kilometer i timmen.

Men inte bara Tesla-chefen, utan också forskare, institut och start-ups undersöker alternativa, snabba transportmedel.

Det holländska startup-företaget Hardt vill vara först när det gäller att erövra Europa med en ny transportvision genom att öppna den första europeiska Hyperloop-tunneln i drift, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Sträckan inkluderar alla kärnelement som behövs för ett Hyperloop-system så att transporten av passagerarmoduler kan testas enligt rådande säkerhetsbestämmelser.

Även generering av ett vakuum samt den så kallade magnetiska levitationen (Maglev) kan testas där. Hyperloop-konceptet är avsett att transportera passagerare på detta sätt med hjälp av undertryck och magnetiska krafter i extremt höga hastigheter. Dessa framtida passagerarkapslar kan komma upp till 1200 km/h i tunnlarna.

När det gäller utvecklingen av detta futuristiska transportmedel förlitar sig Hardt också på en unik teknik som kallas lane-switch-teknik. Detta gör det möjligt för passagerarmodulerna som rör sig i rören att röra sig från ett körfält till en annan utan speciella rörliga delar, utan att minska hastigheten. Modulerna kan också skifta till en annan rutt.

Hardt planerar öppnandet av ett linjenät för Hyperloop i Europa.

På längre sikt planerar Hardt ett heltäckande linjenät med en total längd på 10 000 kilometer. För detta ändamål arbetar Hardt tillsammans med kända partners som Continental, Innoernergy och Deutsche Bahn, som också har en andel i Hardt.

Först och främst kommer Hyperloop-nätet att förbinda större städer med varandra och kommer att utgöra därmed ett klimatvänligt alternativ till passagerarflyget. Fram till 2021 ska emellertid ett forsknings- och utvecklingscentrum med en tre kilometer lång testtunnel skapas, som kommer att kallas European Hyperloop Center.

- Nästa fas är att bygga en testanläggning med för höga hastigheter och bygga upp rätt partnerskap för att kunna öka omfånget av erforderliga investeringar", förklarade Tim Houter, medgrundare till Hardt, för den amerikanska nyhetskanalen CNBC.