RegioJet säljer obligationer på 36 miljoner euro för framtida tillväxt

I årets första kvartal transporterade RegioJet 1,4 miljoner passagerare, vilket medförde en tillväxt på 12,6 procent jämfört med föregående år. Foto: RegioJet. Kredit: Denik

Tjeckiens privata järnvägsoperatör RegioJet har sålt en obligationsemission på 921 miljoner tjeckiska kronor, (36 miljoner euro) med löptid om fem år. Dessa pengar kommer att fördelas för företagets framtida tillväxt, främst för utvecklingen av tågflottan.

RegioJet avser att köpa eller renovera cirka 100 passagerarvagnar under de följande åren. Dessutom planerar företaget att fördela de förvärvade fonderna för att refinansiera befintliga banklån. Alla dessa åtgärder kommer att göra det möjligt för RegioJet att stärka sin position på hemmamarknaderna (Tjeckien och Slovakien) samt fortsätta med expansion i andra länder.

- Vi fokuserar 100 procent på att öka företagets tillväxtprestanda, för att säkra långsiktig finansiering för fortsatt stark utveckling och förväntade investeringar i miljarder Korunas under kommande period. RegioJet måste säkerställa en stark finansiell stabilitet så att företaget kan konkurrera med stora europeiska statsbolag som ÖBB i Österrike, säger Petr Kohoutek, CFO för Student Agency Holding som äger RegioJet.

Stark efterfrågan

Obligationerna placerades bland institutionella och privata investerare. De handlades på Prags börs. Obligationschefen var Česká spořitelna, den största banken i Tjeckien. Det fungerar också som säkrings- och betalningsagent.

- Efterfrågan på RegioJet-obligationer har överträffat våra förväntningar. Det visar att RegioJet tack vare framgången är en perspektivbärare som, förutom den höga tillväxten i verksamheten, också kan uppnå betydande positiva ekonomiska resultat. Efter förra årets granskade vinst på 102 miljoner tjeckiska kronor (4 miljoner euro) före skatt, förväntar vi oss ytterligare vinsttillväxt i år, noterade Petr Kohoutek.

RegioJet´s siffror

RegioJets intäkter ökade till mer än 330 miljoner tjeckiska kronor (cirka 13 miljoner euro). Bolaget redovisade en bruttovinst på 18 miljoner tjeckiska kronor (0,7 miljoner euro). Rörelseresultatet utan inverkan av leasing (justerad EBITDA) uppgick till 87,5 miljoner tjeckiska kronor (3,4 miljoner euro). För närvarande bedriver RegioJet tågtrafik i Tjeckien, Slovakien och Österrike.