Strukton ser ljust på framtiden trots hotet om förlorat basunderhåll på järnvägen

Trafikverket kan komma att ta över stora delar av basunderhållet på järnvägen. Foto: Strukton

Den ovanligt varma och torra sommaren bidrog till cirka 50 skogsbränder runt om i landet, och Strukton Rail fick av säkerhetsskäl ställa in flera arbeten.

–Många av oss tyckte sommaren 2018 var fantastisk med mycket sol och bad. Men den extrema värmen väckte också till eftertanke hos minst lika många. På Strukton strävar vi efter långsiktig och hållbar användning av naturresurserna och vi stödjer agenda 2030 i sin helhet. Vi är målmedvetna i vårt klimatarbete och jag känner mig väldigt stolta över att vårt bilprojekt med laddhybrider och elbilar. Det har hjälpt oss minska utsläppen med 14 procent under 2018, säger Johan Sundqvist, hållbarhetschef på Strukton Rail.

Osäkerhet drabbade också järnvägsbranschen genom den utredning regeringen tillsatte för att alternativt låta Trafikverket ta över stora delar av basunderhållet på järnvägen. Utredningen ska vara klar i augusti 2019, men har redan skapat osäkerhet och haft märkbar påverkan både på Strukton och andra aktörer på järnvägen.

Trots flera förnyade och nya kontrakt summerar Strukton 2018 som ett ekonomiskt utmanande år. Nettoomsättningen minskade och uppgick till 2 303 miljoner kronor mot 2017 års 2 441 miljoner kronor. Resultatet påverkas av några större förlustnedskrivningar i underhållsverksamheten samt en övergång till ett nytt synsätt vad gäller värdering av framtida prognosen vilken även har påverkat det tidigare fastslagna resultatet för 2017. Orderboken påverkas också men uppgår till 4,3 miljarder.

– Läget för 2019 ser ljust ut och vi kommer fortsätta vårt arbete kring förbättrade arbetssätt och effektiviseringar samt satsa på nya och innovativa lösningar som ska göra oss starkare på marknaden framöver, säger Sofia Sartor, ekonomichef på Strukton Rail.