OECD:s transportministermöte genomförs i Leipzig

Rapport från OECD:s årliga transportministermöte. Arkivbild

International Transport Forum, ITF, som är OECD:s årliga transportministermöte genomfördes i Leipzig denna vecka. ITF är världens största möte för transportministrar – cirka 40 ministrar deltog – och med fler än 1 300 deltagare från ett 70-tal länder. Sveriges delegation inkluderade både infrastrukturminister Tomas Eneroth och statssekreterare Mattias Landgren.

Även Tågoperatörerna fanns på plats och var engagerade i presentationer och paneldiskussioner. Stort utrymme gavs för informella samtal med Europas beslutsfattare inom transportområdet. Björn Westerberg var talare på temat Connecting Regions Through Rail. Transportministrarna på plats lovade att göra allt man kan för att skapa bättre ”connectivity” för transporter mellan regioner både lokalt och globalt. Infrastrukturminister Thomas Eneroth ledde ett ”joint statement” från närvarande ministrar om att ta hänsyn till klimatet inom transportpolitiken.

Vid förra veckans möte med det Nationella godstransportrådet var kompetensförsörjningen inom transportsektorn huvudtema. Branschens attraktivitet diskuterades efter presentationer av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier, med flera. Det är klart att järnvägsbranschen kommer se stora pensionsavgångar de närmaste åren. Och det finns fortfarande utmaningar i form av otillräcklig utbildningsstruktur, dålig image och lågt intresse från yngre att söka sig till transportbranschen.

Från Tågoperatörernas sida tog man upp att prognosen är att vi uppnår balans i lokförarutbildning och behov från 2021 och etableringen av en kvalificerad ledarskapsutbildning i samarbete med Handelshögskolan. Tågoperatörerna lyfte återigen godsoperatörernas kostnadsläge och lönsamhet och problemen med tilldelning av ad-hoc-kapacitet. Inom temat innovationer lyfte vi möjligheten till nya lösningar för Inlandsbanan med bränslecellståg. Tomas Eneroth vill koppla ihop infrastruktur, energi och digitalisering för att säkerställa kompetensförsörjning och ökad attraktivitet – och JBS förväntas vara dragloket. På nästa möte – på Lindholmen Science park i augusti – är fokus på effektivare godstransporter och innovationer.