Skanska förbereder för spårvägsutbyggnad i Washington, USA

Sound Transit bygger ut spårväg i Lynnwood och Mountlake Terrace, Washington. Foto: Sound Transit

Skanska har tecknat avtal med Sound Transit om förberedande arbeten för Lynnwood Link L300, ett projekt för utbyggnad av spårväg, i Lynnwood och Mountlake Terrace, Washington, USA. Kontraktet är värt cirka 520 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2019.

Skanska kommer att tillhandahålla tjänster som rivning, temporär sediment och erosionskontroll, flytt av ledningar, byggnation av en tillfällig parkeringsplats samt markarbeten för åtkomst till det cirka 6 kilometer långa projektet. Arbetet föregår den planerade utbyggnationen av spårvägen.

Arbetet påbörjades i mars 2019 och är planerat att slutföras i mars 2020.