Järnvägssträckan Göteborg-Oslo prioriterad av EU

Järnvägssträckan Göteborg-Oslo kvalificerad för EU-bidrag. Arkivbild

Nu finns beskedet att EU:s institutioner nått en överenskommelse om innehållet i den fond EU har för infrastrukturinvesteringar. Där finns nu järnvägssträckan Göteborg-Oslo med som en utpekad, prioriterad sträcka, vilket innebär att det finns större möjlighet att få EU-finansiering för att börja bygga ut sträckan.

– Ett viktigt steg har tagits i att förverkliga en mer effektiv järnvägsförbindelse mellan Göteborg-Oslo. Vi har bedrivit ett intensivt arbete för att detta skulle blir verklighet,  säger Charlotta Lundström, enhetschef på externa relationer i Västra Götalandsregionen. Det innebär att vi har bästa möjliga förutsättningar att beviljas finansieringsstöd från EU om det blir byggstart under perioden 2021-2027. Att svenska regeringen verkat för sträckan Göteborg-Oslo i förhandlingarna med EU visar att det finns förhoppning även från statligt håll att det kan bli byggstart innan år 2027, om finansieringsfrågan kan lösas.

VGR utreder just nu olika möjligheter att finansiera den gränsöverskridande järnvägen utan anslagsfinansiering i nationell transportinfrastrukturplan. En gångbar väg framåt är att ett norskt-svenskt bolag får i uppgift att bygga och förvalta en ny järnväg Öxnered-Halden. Med intäkter från Svinesundsbron från och med år 2022 skulle en möjlig byggstart kunna ske redan 2027. 

Finansieringen är beräknad utifrån att det går att få EU-bidrag. En sådan typ av finansieringslösning skulle kräva ett tillskott från berörda regioner och kommuner. Resterande medel som behöver skjutas till skulle kunna lösas med hjälp av lån med svenska och norska staten som garanter. För att kunna nyttja Svinesundsbroavgiften krävs däremot en förändring av nuvarande avtal och eventuell lagändring.