Planeringen av ett entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors har startat

Planeringen för ett entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors har börjat. Ramboll Finland planerar sträckan från Suomusjärvi till Salo. Foto: VR

Tågen på kustbanan mellan Åbo och den finländska huvdstaden är idag fulla av universitetsfolk, berättar Svenska Yle

Därför ger även universiteten i Åbo och Helsingfors tillsammans sitt stöd för en snabbförbindelse mellan städerna.

En undersökning vid Vasa universitet pekar på den stora nationalekonomiska nyttan med ett snabbtåg, och att investeringen skulle betala tillbaka sig på 20 år.

- Det har visat sig att det skulle kunna ytterligare förstärka samarbetet mellan universiteten i Åbo och Helsingfors på ett helt nytt sätt då restiden skulle minska till en timme, säger universitetet Åbo Akademis rektor Mikko Hupa, som ger sitt stöd till projektet, till Yle.

Planeringen av en entimmesförbindelse mellan Åbo och Helsingfors har redan startat bland annat med hjälp av ett anslag på 40 miljoner som regeringen beviljat.

Såväl studenter som personal skulle gynnas av en ny, snabb förbindelse. Det räcker heller inte alltid att kommunicera via till exempel datorskärmar.