Passagerarna är nöjdare med Helsingfors Metro

Enligt kollektivtrafikföretaget HRT, är tre av fyra tillfrågade nöjda med metrons punktlighet. Ett skäl till förbättringen är att det nu finns flera förare. Också de tekniska problemen har minskat. Foto: Rehau Group

Enligt en ny utredning har missnöjet med västmetron minskat. Det höjer stadsbornas betyg för kollektivtrafiken i sin helhet, skriver Helsingforstidningen HBL i den finländska huvudstaden.

Helsingforsregionens trafik HTR har frågat passagerarna i huvudstadsområdet vad de tycker om att åka buss, spårvagn, metro och tåg. Enligt den nya mätningen är 86 procent nöjda eller mycket nöjda med kollektivtrafiken. Enligt HRT är det en klar förändring mot det bättre då den senaste mätningen hade siffran 81.

Av dem som åker metro och som deltagit i HRT:s undersökning svarar 84 procent att de är nöjda med kollektivtrafiken. Den förra siffran som är från våren 2018 var 75. Skillnaden är ännu tydligare när HRT frågat dem som åker västerut från Gräsviken: Procenttalet har gått upp från 68 till 81.

Hösten 2018 startade HRT busslinjer som tidigare lagts ned. Bussarna kör direkt mellan stadsdelar i Esbo och Helsingfors centrum.