"Nästa Europaparlament kan förändra Rail Balticas finansieringsperspektiv"

Rail Balticas och TEN –T:s nätverkskoordinator Katerina Trautmane. Rail Baltica är en planerad normalspårig järnväg genom Baltikum för snabb transport av personer och gods från polsk-litauiska gränsen till Kaunas, Panevezys, Riga, Pärnu och Tallinn. Helsingfors-Tallinn-tunneln kan senare bli en anslutning. Foto: Rail Baltica

Rail Baltica-projektets finansieringsperspektiv kan komma att förändras eller påverkas av nästa Europaparlament, vars politiska sammansättning kan bli betydligt mer euro-skeptisk, säger TEN –T:s nätverkskoordinator Katerina Trautmane.

- Året 2019 kommer att bli ett mycket viktigt år för projektet. De baltiska staterna tillsammans med Polen och Finland måste anstränga sig mera för att visa sin politiska vilja att genomföra projektet, säger Trautmane.

På frågan om det finns några faktorer i Europa som kan påverka Rail Baltica-projektets finansiering, sade samordnaren, att budgetdiskussioner brukar alltid vara svåra.

- Denna gång kommer allt att äga rum under Brexit-kontexten. Jag skulle vilja säga att det inte är något nytt, eftersom Storbritanniens utträde från Europeiska unionen är något som vi har undrat över en längre tid. Vi känner till kostnaderna, och vi måste täcka dem, förklarar Trautmane.

- Det kommer också att bli ett nytt parlament. Det är möjligt att det nya parlamentet kan bli en mer euroskeptiskt, vilket kan förändra finansieringsaspekterna. Det kommer att vara en politisk fråga. Följaktligen måste vi vara så väl förberedda som möjligt, säger koordinatorn.

Hon säger att Europeiska kommissionen är redo, och det finns stöd för Rail Baltica från alla länder längs sträckan, men även när det gäller Tyskland, Belgien och Nederländerna.

- Vi har ett nytt land som vill vara en del av korridoren, nämligen Luxemburg. Det är väldigt intressant att se att denna korridor har blivit så attraktiv, säger Trautmane.

Angående frågan om hur Rail Baltica-projektet ser ut idag jämfört med andra TEN-T-projekt, sade Trautmane, att det finns några europeiska länder som blickar på Rail Baltica-projektet med en smula avund.

- Många har sagt till mig att det är ett privilegierat projekt. Europeiska kommissionen är djupt involverad i Rail Baltica-projektets genomförande eftersom det är det enda betydelsefulla projektet i östra delen av Europa. Det är därför som vi måste se till att Baltikum ansluts till Europas järnvägsnät. Falls vi också ​​vill vara ett nytt transportnav för frakt från Kina, Ryssland och andra grannländer, kommer det att vara ett sätt att involvera Baltikum, Polen och Finland ännu närmare i spelet, säger Trautmane.

Hon är glad att Finland kommer att snart besluta om djupare engagemang i det gemensamma baltiska projektet i egenskap av samarbetspartner. Trautmane sade också att beslutet kommer att fattas snart. Det innebär att projektet kommer att ha fyra partners och ett stort engagemang från Polens sida.