Östtyska ODEG tecknar nytt lukrativt Elbe-Spree kontrakt

ODEG:s underhållsdepå i delstaten Brandenburg, östra Tyskland. Foto: ODEG

Deutsche Bahn Regio och regionala östtyska järnvägsoperatören ODEG har tecknat ett kontrakt om att gemensamt bedriva tågtrafiken på Elbe-Spree-områdets järnvägsnät i Berlin och i den omgivande delstaten Brandenburg från och med december 2022 och fram till 2034.

Enligt lokala medier har kontraktet preliminärt godkänts av Berlin-Brandenburgs trafikmyndighet (VBB), men överenskommelsen är fortfarande föremål för en 10-dagars lagstadgad ”avkylningsperiod”.

ODEG har dessutom tilldelats så kallade Lot 1-kontraktet för utövande av trafik på regionala expresslinjen RE1 mellan Magdeburg/Brandenburg-Frankfurt an der Oder/Cottbus).

Dessa sträckor körs för närvarande av DB Regio med hjälp av lokomotivanpassade dubbeldäcks-push-pull-tågsätt.

RE 1-linjens turtäthet förväntas bli förhöjd från två till tre tjänster i timmen genom det nya kontraktet. Linje RE1 ensam representerar 6,4 miljoner tåg-km per år.

DB Regio har valts ut för Lot 2-kontraktet, vilket omfattar sex linjer, inklusive den omarbetade linjen RE 2 (Nauen-Cottbus), som för närvarande trafikeras av ODEG.

Det är en längre sträcka som spänner sig norrut till gamla svenskstaden Wismar vid Östersjökusten.

I del 2 ingår också den nya expresstjänsten (FEX) som förbinder huvudstaden med Berlin-Brandenburgs internationella flygplats, som för närvarande förväntas öppna i slutet av 2020. RE- 2-sträckan har en total volym på 7,3 miljoner tåg-km årligen.