Tar tillståndsövervakning av järnvägsväxlar i Sverige

Kontraktet omfattar övervakning av 1 000 av Trafikverkets spårväxlar. Foto: Kasper Dudzik

Vossloh vinner kontrakt för tillståndsövervakning av järnvägsväxlar i Sverige. Det mångåriga kontraktet omfattar sensorutrustning och övervakning av 1 000 av Trafikverkets spårväxlar. Enkelt förklarat innebär detta att Trafikverkets viktigaste spårväxlar kopplas upp och blir tillgängliga online. Exakt kunskap om det tekniska tillståndet för spårväxlar är ett viktigt steg på vägen till mer effektivt järnvägsunderhåll och högre spårtillgänglighet.

Vossloh Nordic Switch Systems har vunnit ett strategiskt viktigt kontrakt från Trafikverket för databaserad tillståndsövervakning av spårväxlar i Sverige. Projektet kommer att genomföras tillsammans med DB Systemtechnik GmbH, ett dotterbolag till Deutsche Bahn.

– Vi på Vossloh i Norden är otroligt glada över att vi tillsammans med Trafikverket kan ta det här stora och viktiga steget mot ett modernare och mer digitaliserat svenskt järnvägsunderhåll, säger Bertrand Gryspeert, vd för Vossloh Nordic Switch Systems.

Det mångåriga kontraktet täcker tillståndsövervakning för totalt 1 000 spårväxlar i den svenska järnvägen. Spårväxlar är en vital del för järnvägens funktion. De är samtidigt en av de mest tekniskt komplexa – och därmed också mest underhållsintensiva – beståndsdelarna i järnvägen.

Med hjälp av sensorteknik registreras kontinuerligt data om valda parametrar i spåret, vilka automatiskt överförs till Vosslohs molnbaserade plattform. I plattformen bearbetas och konverteras data med hjälp av algoritmer baserade på artificiell intelligens till åtgärdsrekommendationer för kunden.

– Sensorbaserad övervakning är grundförutsättningen för ett tillståndsbaserat och prediktivt underhåll av järnvägsinfrastruktur. Resultatet av tillståndsövervakningen är högre tillgänglighet av spåren, vilket är ett centralt krav för att det ska gå att flytta mer trafik till järnvägen i framtiden. Kontraktet med Trafikverket gör det möjligt för Vossloh att utnyttja sin unikt breda förståelse av järnvägsspårets fysik för att maximera kundvärdet, säger Oliver Schuster, vd för Vossloh.