Konstsatsning längs Norrbotniabanan - "Transformation norr – Landskapet, kulturen, människan"

Övriga stationer längs sträckan, Robertsfors, Bureå och Skellefteå, kommer också att förses med konst, men ligger längre fram tidsmässigt. Foto: Trafikverket

Nu börjar arbetet med att upphandla och uppföra konst för stationerna längs Norrbotniabanan. Först ut är Trafikverket med regionaltågsstationen i Sävar i Umeå kommun.

Kustkommunerna längs sträckan mellan Umeå och Skellefteå har tillsammans med Trafikverket tagit fram ett gemensamt konstprogram. Programmet, kallat "Transformation norr – Landskapet, kulturen, människan", är en del av det kommunöverskridande samarbetet i Nodprojektet. Detta projekt inkluderar kommunerna Umeå, Robertsfors och Skellefteå med stöd från Region Västerbotten.

"Trafikverkets satsning på konst bidrar till att skapa väl gestaltade miljöer med konstnärliga värden som ger identitet, tillhörighet och stolthet över den gemensamma miljön", säger Mattias Lidén, landskapsarkitekt på Trafikverket.

Stationer längs sträckan

Övriga stationer längs Norrbotniabanan, Robertsfors, Bureå och Skellefteå, kommer också att förses med konst. Dessa stationer ligger dock längre fram tidsmässigt.

Representanter från de tre kommunerna samt Trafikverket har tagit fram programmet. Samarbetet har präglats av att skapa något gemensamt som knyter samman det geografiska området.

Öppen inbjudan för konstnärer

Stationen i Sävar är först ut. Uppdraget utlyses som en öppen inbjudan fram till och med 29 augusti. Målet är att låta tre skissförslag tävla fram till februari 2025 då juryn kommer att kora en vinnare. Trafikverket är beställare av konsten och en projektgrupp har etablerats för uppdraget där även en representant från Umeå kommun deltar. Gruppen agerar också jury under urvalsprocessen.

Denna konstnärliga satsning längs Norrbotniabanan syftar till att stärka identiteten och skapa en känsla av samhörighet längs järnvägssträckan.

Källa: Trafikverket