Spårbundna solidaritetskorridorer förbinder EU med Ukraina och Moldavien

EU har investerat i transportinfrastrukturen i Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien, Ukraina och Moldavien och förankrat de två sistnämnda länderna i EU:s inre marknad och transportområde. Solidaritetskorridorerna fortsätter ännu att vara ett säkert alternativ för Ukrainas och Moldaviens handel med resten av världen. Foto: Ukrzaliznytsia,

År 2022 inrättade EU-kommissionen, i samarbete med Ukraina och Moldavien, de så kallade Solidaritetskorridorerna. Dessa korridorer etablerades som en direkt respons på Rysslands olagliga invasion av Ukraina och syftade ursprungligen till att kringgå den ryska blockaden av Svarta havet för att möjliggöra ukrainska exporter av spannmål.

Utväxlingen till flera sektorer

Från att initialt ha fokuserat på jordbruksprodukter har korridorerna expanderat till att omfatta handel inom flera olika sektorer. De har underlättat för Ukraina och Moldavien att exportera varierande varor till globala marknader samtidigt som viktiga importvaror kunnat nå Ukraina. På lång sikt spås dessa korridorer spela en avgörande roll i Ukrainas återuppbyggnad och fullständiga integration i EU:s inre marknad.

Betydande volymer har hanterats

Hittills har Solidaritetskorridorerna möjliggjort export av över 136 miljoner ton ukrainska varor, inklusive säd, mineraler och stål. Importen har omfattat över 52 miljoner ton viktiga varor som bränsle, fordon, gödningsmedel samt militärt och humanitärt stöd.

Korridorerna sträcker sig genom Donauområdet, Polen, de baltiska staterna och Adriatiska regionen, där transport sker via järnväg, vägar och inre vattenvägar. Trots att den ukrainska korridoren via Svarta havet, som etablerades hösten 2023, är av stor betydelse, är även Donau och den polsk-baltiska korridoren kritiska för import och Adriatiska havet spelar en viktig roll för Ukrainas icke-jordbruksrelaterade export.

Finansiellt stöd och infrastruktursatsningar

Europeiska kommissionen och internationella finansinstitut har mobiliserat över 2 miljarder euro för dessa korridorer. Under de senaste två åren har kommissionen koordinerat transportmyndigheter och transportgemenskapen i EU, Ukraina och Moldavien för att eliminera administrativa och infrastrukturella hinder och förbättra handelseffektiviteten. Prioriteringarna har inkluderat trafikstyrning, gränsförfaranden och investeringar i infrastruktur och logistikutrustning. Viktiga projekt, såsom förbättringar av navigeringen på Donau och Sulina-kanalen mot Svarta havet, har bidragit till övergången till ett interoperabelt europeiskt järnvägssystem.

Ekonomiska fördelar och framtidsutsikter

Enligt EU-kommissionen har Solidaritetskorridorerna omorganiserat logistikvägarna genom Östeuropa, vilket har möjliggjort för Ukrainas och Moldaviens ekonomier att fungera och förhindrat en global livsmedelskris. De har hittills genererat inkomster på cirka 50 miljarder euro för den ukrainska ekonomin och förstärkt landets ekonomiska band med EU, med importer till ett värde av cirka 107 miljarder euro.

Källa: Europeiska Kommissionen