BaneNor rustar upp Dovrebanen när andra vilar

Dessa underhållsinsatser är kritiska för att säkerställa att Dovrebanen kan fortsätta att erbjuda en miljövänlig och effektiv transportväg för både människor och varor över stora delar av Norge. Foto: BaneNOR

Dovrebanen, som är en central transportled för både gods och passagerare i Norge, kommer att genomgå omfattande underhållsarbete under helgerna. Detta är nödvändigt för att säkerställa att banan fortsätter att fungera pålitligt och säkert.

Bane NOR, som ansvarar för järnvägens underhåll, har valt att lägga arbetet till helger för att minimera störningar i den dagliga trafiken. Från natten till lördag till måndagkväll kommer sträckan mellan Eidsvoll och Trondheim att vara helt stängd.

- Under dessa dagar kommer vi att utföra flera viktiga åtgärder såsom byte av hängrännor för bättre dränering, översyn av elsystemet samt utbyte av slipers och räls,  förklarar Kristine Jessen, regiondirektör för Bane NOR.

Alternativ transport under arbetsperioden

Under tiden som arbetet pågår kommer tågtrafiken ersättas med buss för tåg. Resenärer uppmanas att kontrollera tågbolagens appar eller webbplatser för detaljerad information om alternativ transport.

- Vi är medvetna om de olägenheter detta arbete medför för tågresenärer och våra grannar. Vi strävar efter att arbetet ska utföras så effektivt och störningsfritt som möjligt. Genom att koncentrera underhållsarbetet till en helg, minimerar vi antalet avbrott och bullerstörningar, tillägger Jessen.

En investering i framtiden

Med ett omfattande program planerat för helgen, är målet att garantera att tågen kan rulla enligt tidtabell och att järnvägens infrastruktur är i toppskick inför framtida trafik.

Källa: BaneNOR