Sweco tilldelas nytt spårvägsprojekt i Finland värt 6 miljoner euro

Den nya spårvägen kommer att bli cirka 12 kilometer lång med 19 hållplatser från hamnen via centrum till stadsdelen Kråkkärret. Fotograf: Turun kaupunki / Turku City, Tuomiokirkko IDIS Design

Sweco är en del av en allians som har fått i uppdrag att leverera designlösningar för ett projekt som innebär att den första spårvägen i Åbo, Finland, ska byggas. Projektet inkluderar planeringen av 19 nya stationer. Swecos del av projektet värderas till cirka 6 miljoner euro.

Den planerade spårvägen sträcker sig över ungefär 12 kilometer med 19 stationer från hamnen genom centrum till Kråkkärret. Projektet förväntas öka kollektivtrafikkapaciteten i Åbo, främja stadens tillväxt och bidra till att uppfylla stadens klimatmål.

”Vi är mycket glada över att vara delaktiga i att utforma den nya spårvägen i Åbo. Det är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som kommer att påverka utvecklingen av staden och den urbana regionen under kommande årtionden. Etableringen av ett hållbart kollektivtrafiksystem kommer att bidra till Åbos mål att bli koldioxidneutrala till 2029, och till att i framtiden bli en av världens ledande städer inom klimatomställning och naturskydd”, säger Thomas Hietto, vd för Sweco Finland.

Utvecklingsfasen startar i april 2024 och baserat på en preliminär bedömning kommer byggfasen att äga rum mellan 2026 och 2031. Passagerartrafiken väntas komma igång i början av 2030-talet.

Detta storskaliga projekt ska genomföras i form av en allians mellan Sweco, GRK Suomi, Ramböll Finland och NRC Group Finland.