Stadler Polska stärker Bulgariens järnvägar med dubbeldäckare

Stadler Polska Sp. z o.o. kommer leverera sju stycken dubbeldäckartåg. Foto: Bulgariska Kommunikationsministeriet

Stadler Polska stärker Bulgariens järnvägar med högkapacitetståg Bulgarien tar ett rejält kliv framåt i moderniseringen av sitt järnvägssystem genom ett avtal undertecknat av transport- och kommunikationsminister Georgi Gvozdeykov.

Avtalet, som undertecknades den 4 april 2024, innebär att det polska företaget Stadler Polska Sp. z o.o. kommer leverera sju stycken dubbeldäckartåg, finansierade genom landets stimulans- och hållbarhetsplan.

Processen tog sin början i mitten av februari med en offentlig upphandling, och i slutet av mars kunde man öppna deltagarnas bud. Stadler Polskas erbjudande, som uppfyllde alla krav från beställaren, landade på omkring 153 miljoner euro, motsvarande 300 513 279,50 BGN, med en leveranstid på 26 månader. Kontraktet förväntas undertecknas inom den lagstadgade tidsramen.

Eldrivna tåg

Vid sidan av detta har förhandlingar inletts med det spanska företaget Patentes Talgo SL om att tillhandahålla 20 stöt- och dragtåg. Parallellt har en offentlig upphandling gällande 35 eldrivna tåg, med minst 200 sittplatser, 15 års underhåll och personalutbildning återupptagits efter en invändning från företaget Alstom Transport S.A. Den nya deadline för budgivning är satt till den 11 april 2024.

Järnvägens miljöanpassning i Bulgarien

Dessa steg mot en uppdaterad järnvägspark med nya, moderna tåg och samarbete med erkända tillverkare som Stadler indikerar Bulgariens satsning på att förbättra och miljöanpassa sitt transportnätverk, med syftet att underlätta övergången från väg till räls och minska landets koldioxidavtryck.

Källa: Stadler Polska