DB fullbordar sin ICE4-flotta: En framtidssatsning för hållbarhet och effektivitet

Cirka 12 miljarder euro kommer att ha investerats i DB:s långdistansflotta fram till 2030. Foto: Siemens Mobility

I Berlin, vid en ceremoni i Berlin Hauptbahnhof, markerade Deutsche Bahn nyligen en betydande milstolpe genom att officiellt ta emot den sista tågsättet i ICE4-serien, döpt till Spree. Tillfället firades genom att tåget "döptes" med vatten från floden med samma namn.

Dr. Richard Lutz, ordförande för Deutsche Bahns styrelse, delade med sig av att bolaget har lagt €6 miljarder på de 137 tågen i ICE4-flottan och påpekade att ett nytt ICE-tågsätt levereras till DB var tredje vecka.

Investering på tolv miljarder euro

Evenemanget välkomnade även Dr. Volker Wissing, federal minister för digitalisering och transport, Roland Busch, VD för Siemens AG, samt Manja Schreiner, senator för mobilitet, transport, klimatskydd och miljö i Berlin, tillsammans med Dr. Michael Peterson, chef för DB:s fjärrtrafik.

Wissing belyste att cirka €12 miljarder kommer att ha investerats i DB:s långdistansflotta fram till 2030. Vid den tidpunkten kommer operatören att ha 450 ICE-tågsätt med en genomsnittlig ålder på 12 år, jämfört med de nuvarande 18 åren.

Sparar 13 procent energi

Busch framhävde den "punktlige leveransen av ICE4-flottan som en stor gemensam framgång för Deutsche Bahn och Siemens". Han noterade att ICE4-tågen är "lättare och mer aerodynamiska" och förbrukar 30 procent mindre energi jämfört med tidigare modeller. "Varje tåg ersätter 20 000 bilar under sin livstid och sparar upp till 400 000 ton CO2".

Med samtliga 137 ICE4-enheter nu i drift, består flottan av 37 tågsätt med sju vagnar, 50 tågsätt bestående av 12 vagnar och ytterligare 50 i 13-vagnsformationer. Med 1 509 vagnar representerar ICE4-flottan den största rullande materielbeställningen någonsin av DB.

Framtidssäkrar sin service

Det ursprungliga kontraktet för flottan, som initialt kallades ICx, tecknades med Siemens i maj 2011. Det omfattade upp till 300 tågsätt, med en första beställning på 130 tåg i två varianter, en med sju vagnar och den andra med tio. Ytterligare beställningar överenskoms och det första tåget levererades för tester i början av 2015.

Detta steg mot en moderniserad och hållbar flotta understryker Deutsche Bahns åtagande att framtidssäkra sin service samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan, en satsning som båda speglar och driver den pågående utvecklingen mot grönare och mer effektiva transportlösningar.

Källa: DB