Polska Cargounit och Siemens Mobility accelererar Europas järnvägsrevolution med köp av upp till 100 lok

Vectron MS-lokomotiven har en kapacitet på 6,4 MW (växelström) eller 6,0 MW (likström) och kommer att utrustas med ETCS-system enligt de senaste Baseline-3-specifikationerna. Foto: Siemens Mobility

Cargounit, Polens ledande oberoende järnvägsfordonsuthyrare, har tecknat ett ramavtal med Siemens Mobility för köp av 90 Vectron MS-lokomotiv, med en omedelbar beställning på 30 enheter. Dessutom har ett avtal om leverans av tio Smartron-lokomotiv slutits. Leveranserna är planerade att starta 2025, vilket markerar ett nytt kapitel i samarbetet mellan de två företagen som började 2018.

Med denna nya order kommer Cargounit att stärka sin flotta till totalt 66 Vectron- och 18 Smartron-lokomotiv, vilket understryker företagets position som Siemens Mobilitys största kund i Polen.

- Denna order bekräftar Cargounits förtroende för Vectron-lokomotiven, bland de modernaste och miljövänligaste på marknaden, säger Albrecht Neumann, CEO för Rolling Stock vid Siemens Mobility.

Främjar internationell trafik

Cargounits ambition är att fortsätta modernisera sin lokflotta för att främja hållbart, effektivt och gränsöverskridande järnvägstrafik i Europa.

- Vi har överträffat våra ursprungliga mål avsevärt när det gäller förvärv och tillhandahållande av toppmoderna lok, inklusive multisystemlokomotiv, säger Łukasz Boroń, VD för Cargounit.

Baseline-3-specifikationer

Loken är anpassade för användning i flera europeiska länder, inklusive Polen, Tyskland och Italien, medan Smartron-lokomotiven är avsedda för trafik i Tyskland, Bulgarien eller Rumänien.

Siemens Mobility har hittills sålt över 2.400 lok från Vectron-familjen till 97 kunder i 16 länder, och Vectron-lokomotiven är godkända för drift i 20 europeiska länder. Cargounits investering speglar en stark tro på järnvägens framtida roll i Europa, med målet att ersätta äldre fordon med mer miljövänliga alternativ och därigenom stärka hållbarheten inom sektorn.

Källa: Siemens Mobility