Reducerad trafik på grund av personalbrist

Tåg i Bergslagen kämpar med personalbrist. Foto: Tåg i Bergslagen

Trafiksituationen för Tåg i Bergslagen har under den senaste tiden varit präglad av stora störningar, med personalbrist som en huvudsaklig orsak. På grund av detta har tågbolaget därför planerat att reducera tågtrafiken fram till och med den 29 juni 2024.

Sedan mitten av december har resenärer fått uppleva problem med en betydande mängd inställda avgångar och låg punktlighet. Tåg i Bergslagen meddelar på sin hemsida att de, i samarbete med sin operatör VR, arbetar intensivt för att åstadkomma en förbättring av trafiksäkerheten och stabiliteten och att det pågår en rad olika åtgärder i detta syfte.

I gemensam överenskommelse har Tåg i Bergslagen och VR beslutat att minska trafiken med drygt 15 procent fram till sommartidtabellen, som sträcker sig till den 29 juni 2024. Syftet med denna minskning är att reducera antalet akut inställda avgångar, vilket i sin tur enligt Tåg i Bergslagen, möjliggör förbättrad och tidigare information till resenärerna samt en mer förutsägbar ersättningstrafik.

Under våren fortsätter VR sin satsning på rekrytering och utbildning av personal. En tillräcklig tillgång på tågvärdar och lokförare utgör grunden för att få trafiksystemet att fungera så smidigt som möjligt. Från och med den 22 januari har en annan operatör, Tågab, börjat bistå med trafiken på Bergslagspendeln (Linje 55) genom att trafikera sex av Tåg i Bergslagens dagliga avgångar med sina fordon och personal.

Den nuvarande bedömningen är att all planerad trafik kommer att köras från och med sommartidtabellen.