Nytt samarbete ska främja etablering längs Sydostlänken

I arbetet samverkar kommunerna med ett externt bolag som har goda kunskaper inom logistik-, transport- och effektlösningar. Foto: Olofströms kommun

Kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström har inlett ett samarbete för att främja ökade investeringar och etableringar i västra Blekinge. Detta initiativ har tagits med hänsyn till pågående byggnation av Sydostlänken.

I samarbetet samverkar kommunerna med ett externt företag som besitter betydande kompetens inom logistik, transport och effektlösningar.

Startskottet för detta gemensamma arbete markeras av undertecknandet av en avsiktsförklaring mellan representanter från de involverade kommunerna och det externa företaget. Målet med arbetet är att tillsammans genomföra en analys av hur transportinfrastrukturen och den lokala energisituationen kan utvecklas i de berörda kommunerna med utgångspunkt i byggandet av Sydostlänken.

Källa: Olofströms kommun