Tysklands flygförbindelser tappar mark – tåget tar över

Flyget och järnvägen, två konkurrenter. Bild: Arkivbild

Tysklands koppling till det internationella flygnätverket försämras i jämförelse med resten av Europa, på grund av höga statliga avgifter och en ökande konkurrens från järnvägssektorn. Luftfarten i Tyskland halkar efter i den europeiska jämförelsen. Orsakerna anses vara landets höga statliga kostnader samt en växande konkurrens från markbaserade transportmedel.

Branschföreträdare uttrycker oro över att Tysklands flygförbindelser blir allt sämre jämfört med övriga Europa sedan pandemin, en trend som tycks bli bestående. Jost Lammers, ordförande för det Tyska Luftfartförbundet (BDL), pekar på de kraftigt ökade driftskostnaderna sedan 2020, som flygskatter och avgifter för flygtrafik- och säkerhetstjänster, som är upp till tio gånger högre än på flygplatser i andra europeiska länder.

Förväntad klyfta

Trots en återhämtning från pandemin förväntas klyftan mellan Tyskland och resten av Europa inte minska under sommaren. Planerad kapacitet ökar med sju procentenheter till 89 procent av nivån från 2019, medan resten av Europa förväntas växa till 104 procent. Under 2023 tog tyska flygplatser emot 197 miljoner passagerare, en ökning med 20 procent från föregående år, men flygutbudet ligger kvar på 79 procent av nivån före krisen, vilket är 17 procentenheter lägre än kapaciteten i Europa.

BDL:s verkställande direktör, Matthias von Randow, förklarar att det är kostnaderna som främst dämpar utbudet snarare än efterfrågan. Flygbolag minskar sitt utbud för att maximera beläggningen, vilket ofta tvingar resenärer att välja avgångsorter i grannländer. Billigflygbolaget Ryanair undviker tyska flygplatser på grund av de höga driftskostnaderna.

DB arbetar medvetet för att flytta trafiken från luften till järnvägen.

Inrikesflyget är den sektor som ligger längst under nivån före pandemin, med endast 25 procent av flygningarna från 2019 utanför Frankfurt och Münchens nav. Även om detta är problematiskt för mindre flygplatser, är det mindre problematiskt för resenärer eftersom många tyska företag sedan pandemin föredrar virtuella möten framför att flyga. Luftfarten och Deutsche Bahn arbetar också medvetet för att flytta trafiken från luften till järnvägen.

Källor: Tidningen Mercur / Deutsche Bahn/Tyska Luftfartförbundet (BDL