Göteborgs spårvägar och grön tunnelbanelinjen i samarbete

Fredrik Lilja på TLI tycker att det här utbytet av kunskap gynnar både Göteborgs Spårvägar och MTR. Foto: Göteborgs spårvägar

Representanter från bolaget som kör tunnelbanan i Stockholm, MTR, har besökt Göteborgs Spårvägar.

Under dagen fick de en presentation av och fick dessutom se vår verksamhet. Efter dragningar om hur vi är organiserade och jobbar så fick de se TLIs operatörsrum och fordon samt besöka Rantorgets depå och verkstad. Höjdpunkten på dagen var när besökarna själva fick provköra en M33:a ute på stan.  

Besökarna bestod av trafikområdeschef, planerare, trafikledare och gruppchefer som hanterar tunnelbanans gröna linje. Deras trafikledningscentral ligger vid Gullmarsplan i södra Stockholm. Trafikledningen för röda och blå linjen ligger på Liljeholmen respektive Västra Skogen.

Frank Genc är trafikområdeschef för gröna linjen på MTR och han var nöjd med besöket.

– Det här har varit fantastiskt bra, jätteintressant och vi har blivit väl mottagna, tycker Frank. Vi har många likheter med Göteborgs Spårvägar men också stora skillnader. Något jag tog till mig var hur ni arbetar med omläggningsplaner. Ni har en jätteintressant lösning som jag ska fundera på om det är något vi kan implementera hos oss. 

Fredrik Lilja på TLI tycker att det här utbytet av kunskap gynnar både Göteborgs Spårvägar och MTR.

– Efter att ha besökt deras verksamhet på gröna linjen under våren har vi redan kunnat ta med oss ett gäng förbättringar in i vår verksamhet. Bland annat har de ett helt annat sätt att använda Rakel för sina förare, där man använder en öppen kanal, istället för slutna anrop. Det kanske inte är applicerbart i Göteborg, med hänsyn till mängden fordon vi hanterar, men det har ändå fått oss att tänka om kring andra samarbetsytor där vi använder Rakel. Ett extra stort tack till Sandra Kullander på utbildningsenheten och Özcan Yilmaz på depå Rantorget för deras bidrag under besöket, avslutar Fredrik.