Nu rullar Banedanmark ut digitalt signalsystem på långlinjerna

Komplex operation när Banedanmark rullar ut nytt signalsystem. Foto: Banedanmark

Nu lägger Banedanmark sista handen på ett nytt, digitalt signalsystem mellan Vejle och Holstebro samt mellan Skanderborg och Herning. Syftet är fler tåg i tid och en stabilare tågdrift. Över hela landet håller Banedanmark på att ta bort de gamla, analoga signalerna längs järnvägen för att istället rulla ut ett nytt, avancerat signalsystem.

De gamla systemen är föråldrade och orsakar ofta förseningar i tågtrafiken. Därför kommer det nya signalsystemet bland annat att syfta till att ge fler tåg i tid, stabilare tågdrift och bättre trafikinformation.

– Danmark är ett föregångsland i Europa när vi rullar ut det digitala signalsystemet på alla rikslinjer. Vi har bland annat rullat ut systemet på sträckan mellan Langå, Struer och Holstebro, på Thybanen och på sträckan från Aalborg till Frederikshavn, säger Mads Søndergaard Petersen, områdeschef för Signalprogrammet på fjärrbanan, och fortsätter:

– Nu har resan kommit till de hårt trafikerade linjerna på Jylland, så resenärerna på dessa linjer kommer också att få en bättre tågupplevelse i framtiden.

När det nya signalsystemet tas i bruk från Holstebro via Herning till resp. Vejle och Skanderborg, det är den fjärde utrullningen på Jylland som Banedanmark gjör. Utrullningen har föregåtts av flera års insatser, bland annat med att utveckla, implementera och testa nya komponenter i banan och i Arrivas tåg.

Dessutom har allt från lokförare till trafikledare utbildats i att använda det nya systemet. Så nu är Banedanmark redo att koppla på hela systemet så att linjerna kan gå över till de nya signalerna.

– Det kan låta som en lätt uppgift men tvärtom är det en väldigt komplex operation som vi måste utföra på flera långa sträckor. Därför tar vi det nya systemet i bruk i etapper över sommaren, där det inte finns så många passagerare, förklarar Janus Steen Møller, direktör för Signal Systems i Banedanmark.

Med det nya signalsystemet samlas tåg, sträckningar och trafikcentraler i ett digitalt signalsystem. Det kommer bland annat göra det möjligt att mer optimalt utnyttja hela järnvägens kapacitet så att det går att köra fler tåg på spåren. Samtidigt kommer systemet också i större utsträckning att ge en mer automatiserad tågdrift, då det hjälper lokföraren att hålla koll på många parametrar under resan.  Utbyggnaden av det nya signalsystemet är också en förutsättning för att järnvägen ska elektrifieras. På så sätt är det också en viktig del i att förbereda järnvägen för de nya klimatvänliga eltågen.

– Vi försöker naturligtvis störa passagerarna så lite som möjligt samtidigt som vi introducerar det nya signalsystemet. Därför förlägger vi i första hand vårt arbete nattetid, helgdagar eller helger så vi inte stör trafiken mer än absolut nödvändigt, säger Mads Søndergaard Petersen.