FSJ kritiskt till förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet

Sveriges Järnvägsentreprenörer är starkt kritiska till regeringens planer på ett förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet. Foto: FSJ

Branschföreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ är starkt kritiska till regeringens planer på ett förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet.

– Realiseras regeringens tankar på det sätt som föreslagits av infrastrukturminister Tomas Eneroth riskerar järnvägsunderhållet att försämras kraftfullt. Att Trafikverket ska bygga upp en omfattande egenregiverksamhet skulle förflytta fokus och kosta mer skattepengar än det skulle ge effekt, säger Robert Röder,ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer anser att underhållet och utförandet av järnvägsentreprenadtjänster ska fortsatt upphandlas i konkurrens. Istället för att utreda ett förstatligande av järnvägsunderhållet bör Trafikverket i samråd med aktörerna i järnvägsbranschen utveckla gränssnitten i underhållskontrakten på en kontinuerlig basis. 

Staten ska inte medverka till osund konkurrens genom att konkurrera med privata företag på en redan konkurrensutsatt marknad. Det är av största vikt med en stabil och långsiktig politisk enighet skapas för att utvecklingen av det svenska järnvägsnätet ska komma till stånd.