BDX bildar dotterbolaget BDX Rail

BDX Rail kommer att erbjuda tjänster inom mark, bana, el, signal och tele. Foto: BDX

Sedan 2012 har BDX bedrivit järnvägsverksamhet inom Affärsområde Rail som ingår i BDX Infra. Järnvägsverksamheten har utvecklats positivt både vad gäller antal uppdrag och resultat. Nya avtal i kombination med den positiva utvecklingen har skapat ett affärsområde som nu kan konkurrera på lika villkor med andra företag i branschen.

Affärsområdet har vuxit med flera tunga uppdrag; Drift och underhåll södra Malmbanan, flera projekt inom ERTMS, bygget av Dåva järnvägsterminal och nu senast – Sveriges ”svåraste underhållskontrakt” Norra Malmbanan.

– Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av BDX järnvägsverksamhet genom att starta dotterbolaget BDX Rail. Det skapar möjligheten att ytterligare tydliggöra kärnkompetensen – att bygga och underhålla järnväg. Vi kan på ett tydligare sätt marknadsföra BDX Rails tjänster, i en väldigt specifik och nischad bransch, samtidigt som vi kan erbjuda BDX koncernens övriga tjänster som tilläggspaket, säger Catrin Ingvarsson, tillförordnad vd BDX Företagen.

Organisatoriskt kommer BDX Rail även fortsättningsvis att sortera under BDX Infra och precis som tidigare ledas av affärschef Andreas Karlsson.

Robert Eriksson, divisionschef BDX Infra, som har en lång erfarenhet av järnvägsuppdrag, ser positivt på utvecklingen inom BDX järnvägsverksamhet.

– Framtiden ser ljus ut med stora satsningar på järnvägen; i norr Inlandsbanan och Norrbotniabanan. De stora industrisatsningarna i norr med Hybrit och H2 Green Steel kräver också en ut- och tillbyggnad av järnvägsnätet. Signalsystemet byts ut till det Europagemensamma signalsystemet ERTMS. Samtidigt som det finns en stor underhållsskuld, det vill säga att underhållet under flera år har varit eftersatt, säger Robert Eriksson, divisionschef BDX Infra.

BDX Rail kommer att erbjuda tjänster inom MBEST, det vill säga mark, bana, el, signal och tele.

– Vi har redan idag en organisation med mycket hög kompetens inom alla delar av järnvägsunderhåll och ny- och ombyggnation av järnväg, det visar inte minst alla de tunga uppdrag som verksamheten har jobbat med de senaste fem åren. Genom det nya bolaget kan vi ytterligare spetsa till vårt erbjudande ytterligare samtidigt som vi ser en potential i att växa ytterligare, säger Robert Eriksson.