CargoNet ökar kapaciteten till södra Sverige och Europa

CargoNet ökar antalet godstågsavgångar mellan Alnabru och Malmö/Trelleborg. Foto: CargoNet

CargoNet kommer att öka antalet godstågsavgångar mellan Alnabru och Malmö/Trelleborg under de kommande månaderna. Det förbättrar utbudet och gör det lättare att använda godståg även till/från Norge. CargoNet kommer att sätta in nya tågset på sträckan för att ta fram ett nytt dagligt pendeltåg.

Utöver dagens kvällsavgångar från Alnabru till Malmö / Trelleborg kommer den nya pendeln från och med nästa år att ha avgång från Alnabru på morgonen med ankomst till Trelleborg på kvällen samma dag. Tåget återvänder samma kväll och anländer till Alnabru nästa morgon.

Dessa avgångar gör att det går att få godset transporterat snabbare till kontinenten och dessutom att det norrvända tåget får bra korrespondens med sena färjor/tåg från kontinenten till Trelleborg/Malmö. För att snabbt möta de kapacitetsutmaningar vi har på våra befintliga tåg har CargoNet gjort ett omfattande arbete med att öka kapaciteten redan under hösten.