Halva Malagas budget går till järnvägsinvesteringar

Underhållsvagn vid Bobadilla järnvägsstation. Foto: Gustav Stehno

Nästa år planerar den spanska regeringen att avsätta cirka 390 miljoner Euro till Malaga-provinsen jämfört med 195 miljoner för innevarande år. Den största delen av denna investering går till ett enda projekt, renoveringen av Bobadilla-Algeciras-linjen. Investeringen inkluderar åtgärder på spåren, elektrifiering, breddning av tunnlarna och det som behövs för infrastrukturen för att förbättra godstransporter i hamnen i Cádiz och den framtida distributionsterminalen i Antequera.

Åtgärderna innebär en investering på 227,3 miljoner, vilket motsvarar 58 procent av den planerade budgeten. Det betyder att detta är regeringens huvudsatsning i provinsen.

Det efterlängtade kusttåget mellan Malaga och Marbella blir åter igen utan anslag. En mindre symbolisk summa på 82 930 euro avsätts för ytterligare utrednings och planeringsändmål, vilket har varit proceduren de senaste 30 åren.