Svensk järnväg får ny standardväxel

Den nya spårväxelstandarden är mer robust än äldre versioner. Foto: Vossloh

Den nya svenska standardväxeln fyller ett uppdämt behov. Den första moderna dubbla korsningsväxeln installerades i Stockholm nyligen. Kommande år blir det många fler. Det finns ett uppdämt behov av att byta ut gamla versioner av växlax och redan 2022 kommer 11 stycken bytas ut, och ungefär lika många året därpå.

– Det är en extremt flexibel växel eftersom den på en väldigt liten yta ger möjlighet att växla in tåg på vilket som av de två motstående spåren. Det gör att modellen passar bra på platser där utrymmet är begränsat, som inne på Stockholms centralstation. En annan lösning med samma växelmöjligheter hade inte fått plats där, säger Andreas Johansson, projektledare på Vossloh Nordic Switch Systems.

Eftersom en dubbel korsningsväxel innehåller många komponenter på en liten yta blir underhållsbehovet större än i andra växlar. Där det finns utrymme att bygga andra växellösningar gör man därför det. Men den kompakta designen har så stora fördelar att Trafikverket gav Vossloh i uppdrag att konstruera en ny standardmodell.

Den nya spårväxelstandarden är mer robust än den gamla. Det beror dels på att träslipers bytts ut mot betongslipers. Dels beror det på att man nu använder moderna räl, vilka väger 60 kilo per meter – sex kilogram mer än den gamla standarden. Sammantaget gör detta att den nya växeln får en totalvikt på hela 56 ton och att den tål högre belastningar än den gamla standarden. Eftersom anslutande spår oftast byggs med 60-kilosräl slipper man även så kallade övergångsräler från en större till en mindre standard, vilka också tar utrymme.

De tyngre rälen i den nya standarden tar större plats än de lättare 54-kilosrälen. För att få plats med den nya standardväxeln på samma plats som äldre växlar har Vossloh gjort en hel del anpassningar av den nya dubbla korsningsväxeln.

– I grund och botten använder vi samma komponenter som i övriga moderna spårväxlar. Men vissa delar har vi anpassat så att allt får plats, exempelvis vissa skruvar och fjädrar.

Installationen av den dubbla korsningsväxeln på Stockholm C kunde genomföras snabbt och effektivt på lite drygt två timmar, utan stora avstängningar av centralstationen. Det hade inte varit möjligt utan den spårgående kran som Vossloh använder vid växelinstallationer. 

– Växeln ligger under tak intill perronger, så installationen av en prefabricerad växel hade inte gått utan kranen. Den gamla växeln byggde man säkert ihop på plats, men det tar väldigt mycket längre tid, cirka 24 timmar, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefabrikation och logistik på Vossloh Nordic Switch Systems.