Algoritmer ska minska förseningar i tågtrafiken

Hanteringen av störningar i järnvägsnätet är en komplex arbetsuppgift. Foto: Blekinge Tekniska Högskola

Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, visar att en utveckling och utvärdering av effektiva algoritmer kan stötta tågtrafikledare i att hantera trafikstörningar och tågförseningar. Hanteringen av störningar och förseningar i järnvägsnätet är en komplex arbetsuppgift eftersom den involverar flera roller och organisationer samt att värdefull information om trafikläget ofta kan vara svårtillgänglig. För att förbättra hanteringen av störningar och förseningar i järnvägsnätet krävs kompletterande åtgärder och ändamålsenliga stödsystem.

Det är principiella aspekter i designen av dessa algoritmer för framtida stödsystem som varit fokus för Sai Prashanth Josyulas forskning i ämnet datavetenskap. Algoritmerna ska proaktivt kunna identifiera potentiella konflikter och avvikelser från tidtabellen i realtid, snabbt kunna föreslå alternativa åtgärder för att undvika och lösa konflikter samt kunna prognosticera effekterna av aktuella beslut och reviderad tidtabell.

En utmaning i utvecklingen av dessa algoritmer är att modellera trafiksystemets egenskaper och tågens interaktioner på en rimlig detaljnivå. Det vill säga, en alltför detaljerad beskrivning av järnvägssystemen kan medföra att problemet blir för komplicerat att lösa snabbt, medan en alltför grov beskrivning av systemet kan leda till att algoritmens lösningar blir oanvändbara.

Algoritmerna har utvecklats och testats i simulerade scenarier för både enkelspåriga och flerspåriga banor baserat på Blekinge kustbana och delar av Södra stambanan.