Magnettåg lösningen på framtidens snabba landtransporter

Sverige kan bli först i Europa med att bygga den nya genombrottsteknologin magnettåg. Foto: Blekinge Tekniska Högskola

Forskaren Henrik Ny vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, uppmanar Sveriges transportpolitiker att inleda en oberoende snabbutredning som jämför olika framtidsscenarier för snabba landtransporter. Enligt honom kan magnettåg vara det som ger bäst kundnytta, är bäst för samhällsekonomin och ger minst miljöpåverkan. Dessutom skulle detta kunna ge en exportmöjlighet för Sverige.

Under 2020 och 2021 intensifierades den svenska debatten om snabba landtransporter. Motstridiga fakta och åsikter har presenterats på ett sätt som är oförenligt med ett globalt hållbarhetsperspektiv. Samtidigt är det viktigt med ett helhetstänk och att samarbeta mellan alla samhällssektorer för att lösa den komplexa hållbarhetsutmaningen. BTH släpper nu en oberoende rapport kring hur framtida snabba landtransporter skulle kunna bidra till ett hållbart samhälle.

– Rapporten riktar sig till svenska transportpolitiker och andra beslutsfattare på hög nivå inom transportsektorn. Den pekar på att svenska transportpolitiker snarast borde inleda en seriös oberoende snabbutredning som jämför åtminstone de tre framtidsscenarier för snabba landtransporter som presenteras i rapporten, säger Henrik Ny.