Utbyggnaden av tunnelbanan får betyget ”Excellent” i hållbarhet

Utbyggnaden av tunnelbanan innebär bygget av 18 stationer samt 3 mil nya spår och tunnlar. Karta: M

Utbyggnaden av tunnelbanan har fått högsta betyg i hållbarhet i alla planerings- och byggfaser hitintills. 5 av 5 bedömningar har gett tunnelbanan betyget

– Att tunnelbanans utbyggnad får högsta betyg är ett kvitto på att vårt arbete med utbyggnad och tillväxt går att kombinera med hållbarhet. Numera är det inte bara driften av tunnelbanan som är hållbar utan också utbyggnaden, Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

- Det är en styrka att vi mitt i krisen bygger ut tunnelbanan för ett växande och hållbart Stockholm. Det gör att fler får nära till en station och vardagen att gå ihop utan bil. Det känns extra bra att vi nu också får ett kvitto på att själva utbyggnaden också sker på ett hållbart sätt, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Utbyggnaden av tunnelbanan innebär bygget av 18 stationer samt 3 mil nya spår och tunnlar. I den första etappen byggs tunnelbana mellan Akalla och Barkarby, Odenplan och Arenastaden, Kungsträdgården och Nacka-Söderort. I ett nästa steg ska tunnelbana byggas mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Berörda kommuner kommer samtidigt bidra med totalt drygt 130.000 nya bostäder. Under arbetets gång har utbyggnaden en sysselsättningseffekt om 140.000 årsarbetare.

Nyttorna tillkommer dock redan nu. Utbyggnaden av tunnelbanan har fått högsta betyg i hållbarhet i alla planerings- och byggfaser hitintills. 5 av 5 bedömningar har gett tunnelbanan betyget ”Excellent”.

För att tydliggöra och lyfta arbetet med hållbarhetsfrågor används Ceequal, ett certifieringsverktyg och arbetssätt för att mäta hållbarhetsfrågor för infrastrukturprojekt, utfärdat av en brittisk organisation för byggnadsfrågor, BRE.

Ceequal är ett certifieringssystem för att betygsätta hur ett anläggningsprojekt hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Ceequal uppmuntrar beställare, projektörer och entreprenörer att göra mer än lagens krav och branschstandard för att uppnå ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbararesultat. Certifiering uppnås i nivå Pass, Good, Very Good och Excellent och passar alla typer av anläggningsprojekt.

Under 2020 och 2021 har totalt 5 certifieringar utdelats inom ramen för Ceequal. Av dessa har 5 bedömts ha det högsta betyget ”Excellent”. Det innebär att tunnelbanans utbyggnad har övervägande ”Excellent” som betyg i hållbarhet.