Industrin i Mellansverige tar initiativ för konkurrenskraftiga godstransporter

Projekt vill skapa mer hållbara transportlösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Arkivbild

Nu går industrin i mellansverige samman i ett initiativ för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter. Syftet är att både stärka industrins konkurrenskraft och minska transporternas klimatpåverkan. Initiativet drivs av Mellansvenska Handelskammaren och kommer att leda fram till en handlingsplan som presenteras i början av 2022. Dalarna och Gävleborg är starka industriregioner där långa avstånd både inom landet och till exportmarknader kan vara en utmaning för industrin. Därför är frågan om konkurrenskraftiga godstransporter avgörande för regionens fortsatt tillväxt

– Vi hör från våra företag om hur viktigt det är med konkurrenskraftiga godstransporter – och att det innebär pris, tillförlitlig och hållbarhet. Genom att samla aktörerna i det här initiativet vill vi se till att vi implementerar nya smarta lösningar och elektrifierar och effektiviserar industrins transporter, säger Antti Vainio, vice vd på Mellansvenska Handelskammaren.

Handlingsplanen ska identifiera konkreta åtgärder som projektdeltagare kan ta till för att få till mer hållbara transportlösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Handlingsplanen ska även identifiera brister i den fysiska infrastrukturen som kan vara ett hinder för mer hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter.

– För oss är det viktigt att både titta på vad vi näringslivet själva kan göra men också förmedla information till politiken om vilka behov som finns att förbättra våra vägar och järnvägar, säger Antti Vainio.

Ett stort fokus kommer att vara elektrifiering och effektivisering av transporterna. När det gäller elektrifiering av tunga transporter kan det finnas möjligheter att skapa synergieffekter med stålindustrins användandet av vätgas. Genom att samla ihop aktörer kan implementering av ny teknik påskyndas. Effektivisering av transporterna kan till exempel handla om högkapacitetsfordon eller överflyttning till järnväg och sjöfart.

Projektet initierades i början av 2021 och ska slutredovisas i början av 2022. Mellansvenska Handelskammaren är projektägare och konsultbolaget AFRY är projektledare. Projektet finansieras med regionala utvecklingsmedel av Region Gävleborg och Region Dalarna, med medfinansiering från de deltagande företag och organisationerna.