Nobelbanan föreslås bli riksintresse

För att säkra en framtida Nobelbana och ny järnväg över gränsen mellan Sverige och Norge föreslår Trafikverket att områdena pekas ut som riksintressen. Foto: Oslo-Sthlm 2.55.

För att säkra en framtida Nobelbana och ny järnväg över gränsen mellan Sverige och Norge föreslår Trafikverket att områdena pekas ut som riksintressen. Trafikverket vill därmed förhindra att det tillkommer störningar som kan komplicera en framtida utbyggnad av en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Riksintressen gäller geografiska områden som har pekats ut för att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter.

– Det här visar att Trafikverket tar ytterligare ett steg för att få till de nya järnvägslänkar som krävs för att klara en restid på under tre timmar mellan huvudstäderna. Det är väldigt angeläget att områdena där en ny järnväg ska till skyddas och det är en viktig signal om att projektet prioriteras, säger Jonas Karlsson, vd, Oslo-Sthlm 2.55.

I det nya förslaget från Trafikverket som skickats på remiss till bland annat länsstyrelser och andra statliga myndigheter går att läsa att en ny Gränsbana och Nobelbana föreslås bli riksintresse; ”… i syfte att förbättra möjligheterna till transporter mellan Stockholm och Oslo samt förbättrad kapacitet i befintligt järnvägsnät.” Om riksintresset antas får tillkommande bebyggelse inte negativt påverka vare sig nuvarande eller framtida nyttjande av infrastrukturen.

– Det händer mycket positivt kopplat till projektet just nu. Trafikverket jobbar på med nödvändiga förberedelser och i Norge tittar Jernbanedirektoratet på förutsättningarna för en ny gränsförbindelse. Vi ser nu en klar möjlighet att få till den här förbindelsen inom rimlig tid, säger Jonas Karlsson.

Med förbättringar av befintliga spår och två nya länkar, en på den svenska och en på den norska sidan, vore det fullt möjligt att göra en betydligt klimatsmartare och billigare resa med tåg mellan huvudstäderna på under tre timmar. I praktiken snabbare än att flyga, om man räknar in resorna till och från flygplatserna. Potentiellt skulle en färdigutbyggd järnvägslinje flytta över en miljon befintliga resenärer varje år till tåget. Det skulle dessutom bidra till en kraftfull regionförstoring och de nya länkarna är nyckeln som får systemet att hänga ihop.