Bygg snabbtåg på bropelare menar Byggföretagen

Bra transportinfrastruktur är en förutsättning tillväxt. Foto: Skanska

Genom att hantera nya stambanor utanför den nationella transportplanen har regeringen möjlighet att initiera en permanent världsutställning, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen i en debattartikel i tidningen Ny Teknik.

Skanska, har tekniskt kunna visa hur så kallade bropelarjärnvägar kan konstrueras med bra förutsägbarhet av såväl kostnad som tid för färdigställande. Att använda den tekniken för nya stambanor skulle göra verklig skillnad.

Lösningen innebär att färdigställandet av en hel sträcka går snabbare. Den tågoperatör som behöver köpa in fordon kan räkna hem affären. Stationslägen kan anpassas i befintliga städer, med snabba bytespunkter mellan transportslag. Markägare, djur och natur tar mindre skada då järnvägen ej skapar barriärer. Påverkan i eller ovan jord är mindre, vilket bör påverka processen av tillstånd och miljöprövning positivt.

Bra transportinfrastruktur är en förutsättning för människors arbets- och vardagsliv liksom för att företag och näringsliv ska kunna verka och växa. Bra förbindelser knyter samman arbetsmarknadsregioner och bidrar till värdeökning av mark och fastigheter vilket skapar investeringsvilja, menar Catharina Elmsäter-Svärd i debattartikeln.