Dialog öppnas om järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo

Målet är en restid mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar. Foto: Oslo-Sthlm 2.55

Nu bekräftar Norges infrastrukturminister Knut Arild Hareide att arbetet med att utreda förutsättningarna för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm har påbörjats. Ministern säger till tidningen Dagsavisen att Sverige och Norge har en gemensam överenskommelse och att en dialog upprättats mellan såväl departement som ansvariga myndigheter på båda sidor gränsen.

– Det här är ett avgörande besked. Äntligen sätter sig Sverige och Norge vid samma bord för att diskutera hur vi gemensamt ska få till en modern och snabb järnvägsförbindelse mellan våra två huvudstäder. Nu finns en unik möjlighet att få till Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt, säger Jonas Karlsson, vd, Oslo-Sthlm 2.55.

Den norska infrastrukturministern meddelade att det norska Jernbanedirektoratet inom kort kommer att skicka ett förslag på vad som initialt behöver utredas till departementet. Ett arbete som enligt ministern sker i nära samarbete med Trafikverket enligt uppdrag från de båda ländernas regeringar. I en inledningsfas vill ministern kartlägga marknadspotential, kapacitetsbehov, stråkval, samhällsnyttor och kostnader för projektet. Man vill även granska de studier som Oslo-Sthlm 2.55 tagit fram om projektet.

– Det är jättebra att regeringarna nu vill granska vårt arbete och våra kalkyler för projektet och vi ska bistå utredningen med all den kunskap vi jobbat fram. Jag är övertygad om att man landar i princip samma sak som vi gjort, nämligen att det finns otroligt starka argument för att skyndsamt få till en snabb och modern järnvägstrafik mellan Oslo och Stockholm, säger Jonas Karlsson.

– Våra beräkningar visar att projektet inte bara är samhällsekonomiskt utan även kommersiellt lönsamt. Lika lönsamt som Öresundsbron. Därmed finns det många alternativa lösningar för att snabbare få till projektet och vi välkomnar att länderna nu ska börja titta på vilken lösning som är den bästa vägen framåt, avslutar Jonas Karlsson.