Bayern: Transportministeriet stöder studie om förarlösa tåg på landsbygden

Förarlösa tunnelbanetåg i Singapore. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: 9V-SKA

Delstaten Bayerns Ministerium för bostäder, byggnad och transport utvecklar för närvarande digitaliseringskoncept för järnvägstransporter.

Med 11 400 euro finansierar ministeriet en preliminär studie, som har titeln "Autonomous Railway Bavaria 2029 - Automated Rail Traffic on Sidings in Rural Areas".

Studien ska genomföras i det övre frankiska distriktet Forchheim på järnvägslinjerna mellan Forchheim och Ebermannstadt.

- Vägtrafiken är i princip förprogrammerad för autonom körning. Med vårt stöd vill vi bidra till att även järnvägarna och landsbygden kan utnyttja denna potential. Bayern spelar en banbrytande roll i denna sektor, betonar Bayerns transportminister Kerstin Schreyer.

Den preliminära studien samordnas av det Münchenbaserade arkitekt- och designföretaget Andreas Vogler Studio, som redan har designat järnvägsfordon och som också är medlem i det bayerska teknikklustret för järnvägar.

Andra deltagare är Järnvägsföretaget Regensburg Agilis, som för närvarande tillhandahåller kundtjänst för järnvägspassagerare på sträckan Forchheim - Ebermannstadt på uppdrag av bayerska delstaten, liksom de kända schweiziska tåg- och utrustningstillverkarna Stadler och Clinst.

Dessutom stöds studieprojektet av stiftelsen "Innovation and Future" i Nürnberg med 19 000 euro.

Enligt projektgruppen Andreas Vogler och Robert Künzler gäller det att förvärva och utveckla den framtida tekniska och ekonomiska potentialen för digitaliserad järnvägstransport.

- Med fordonsutrustade enheter bör en kostnadseffektiv och mycket automatiserad operation på sidospår till förmån för operatören, passagerarna och den offentliga sektorn realiseras. Det planerade, självkörande, autonoma järnvägsfordonet syftar till att stärka allmänhetens förtroende för digital järnvägstransport och därmed sätta kursen för en betydligt mer attraktiv, miljö- och resursvänlig lokal järnvägstransport på landsbygden, säger projektgruppens talesperson.

Som en del av den preliminära studien kommer de enskilda uppgifterna och milstolparna definieras och granskas i detalj, ytterligare industri- och projektpartners engageras och eventuella hinder för genomförandet ska identifieras och avlägsnas. Resultaten av den preliminära studien förväntas vara tillgängliga under sommaren 2021