Nya Vasabanan gynnar pendlarna och miljön

Järnvägsstationen i Seinäjoki. Vasabanan sträcker sig från Seinäjoki till Vasa och fortsätter ut till hamnen på Vasklot. Banan invigdes 1883. Foto: Creative Commons, Lic. Kredit: Ima.ge

I planeringen av finländska Vasabanan utreder man speciellt plankorsningarna och vilka man kan ta bort eller förbättra. 

En utredning pågår om hur tågtrafiken mellan Vasa och Seinäjoki kan bli snabbare. Plankorsningar, mötespartier och broar är några av saker som kan förbättras, säger en trafikexpert, som också ser stora möjligheter med att lägga räls direkt till flygplatsen.

 Planeringen av den så kallade Vasabanan, det vill säga järnvägsavsnittet mellan Vasa och Seinäjoki, framskrider. Tero Voldi, trafiksakkunnig vid Österbottens förbund, uppskattar att planen är färdig inom ett par månader.

 Vasabanan är en del av huvudbanan i det finländska järnvägsnätet och sträcker sig från Seinäjoki till Vasa och fortsätter ut till hamnen på Vasklot. Banan invigdes 1883.

Banan utnyttjas i huvudsak av Pendolino- och InterCity-tåg, ungefär 18 per dag. Av dem är de flesta direktförbindelser till Helsingfors. Under 1990-talet gick banan via nöjesparken Wasalandia och ända ut till hamnen, men nuförtiden är denna ände av banan mycket lite använd.

Vasabanan grundrenoverades på 1990-talet, så att den är nu tekniskt sett lämplig för högre farter. De talrika plankorsningarna begränsar dock hastigheten till 140 km/h. Elektrifiering utfördes under år 2011. Direkta Pendolinotåg till Helsingfors har införts efter det.

År 2016 slutade passagerartåg att stanna i Storkyro, Laihela och Ylistaro.