Tåg i Bergslagen rustar för framtiden

Tåg i Bergslagen förnyar sin fordonsflotta. Foto: SJ

Tåg i Bergslagen behöver utöka, förnya och förbättra sin fordonsflotta. Tillsammans med övriga ägare avser därför Region Örebro län att köpa in sju nya tåg. De fyra ägarna till Tåg i Bergslagen, det vill säga Region Örebro län, Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Västmanland, vill utveckla tågtrafiken i Mellansverige. Utvecklingen består bland annat av utökad trafik på vissa sträckor och ett robustare trafiksystem i stort.

– Tåg är ett smidigt och miljövänligt färdsätt som gynnar den regionala utvecklingen. Men om det ska vara attraktivt att åka tåg måste lok och vagnar vara fräscha och tågen måste gå enligt tidtabellen, och då krävs det att vi då och då gör investeringar, säger Nina Höijer (S), vice ordförande i Tåg i Bergslagen tillika regionråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Inom de kommande två åren ska fem av Tåg i Bergslagens nuvarande tåg gå i pension och dessa ska då ersättas av fem nya fordon. Därtill ska två nya tåg köpas in för att täcka en planerad utökning av trafiken på spåren.

– Dagens beslut är ett viktigt steg i utvecklingen av så väl länets som regionens kollektivtrafik och det går i linje med den långsiktiga planering vi har för Tåg i Bergslagen, säger Nina Höijer.

Kostnaden för de sju nya tågen är 826 miljoner kronor. Region Örebro län kommer att gå i borgen för en fjärdedel av den summan, det vill säga 206,5 miljoner kronor, medan övriga tre ägare går i borgen för resten. Frågan hanterades av regionstyrelsen vid dagens sammanträde men ska nu vidare till regionfullmäktige för slutgiltigt beslut. Samma förfarande sker i de övriga tre regionorganisationerna.