Tåg i Bergslagen inför WIFI

Foto: Tåg i Bergslagen

Nu kan du som reser med Tåg i Bergslagen, där Region Örebro län är delägare, surfa ombord på tågen. Detta sedan wifi, det vill säga trådlöst internet, installerats i nästan alla vagnar. En del av Tåg i Bergslagens resenärer vill ägna tiden åt att sova eller läsa en bok, men det finns också många som vill använda tiden åt att arbeta eller surfa på nätet. Den senare kategorin har under hösten fått betydligt bättre förutsättning tack vare det trådlösa internet som nu finns i nästan alla tåg.

– Vi vet att det är många av våra resenärer som har efterfrågat ett snabbt och driftsäkert internet ombord på tågen, och det är glädjande att kunna tillmötesgå deras önskemål. Många resenärer arbetspendlar till exempel, och vi vill göra det möjligt för dem att jobba ombord för att därmed använda tiden maximalt, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Tillgången till snabbt internet ombord är en av tågets stora konkurrensfördelar, och något som många av våra resenärer efterfrågat då allt fler vill vara uppkopplade under resans gång, säger Hugo Oljemark, vd för Tåg i Bergslagen.

För att tydliggöra att det finns wifi på tågen har vagnarna märkts med en wifi-symbol. För de resenärer som sitter i vagnarna är det möjligt att skicka mejl, läsa digitala tidningar och alla de andra saker som internet ger möjlighet till.