Swedtrain svarar på Trafikverkets förslag till Inriktningsunderlag

Swedtrain ger sin syn på Trafikverkets inriktningsunderlag. Arkivbild

Infrastrukturminster Thomas Eneroth har bjudit in till digitala remissmöten för att motta synpunkter från regioner och näringsliv på Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering. Swedtrains ordförande Björn Asplund och generalsekreterare Gabriel Modéus deltog för att ge Swedtrains syn på Trafikverkets inriktningsunderlag som utgör grunden för infrastrukturpropositionen.

  • Stambanorna måste byggas ut snarast: De nya stambanorna för höghastighetståg måste byggas snarast för att öka kapaciteten i järnvägsnätet. Något som måste ske med både med nya banor och genom att återta eftersatt underhåll på befintliga. Den klimatsmarta järnvägen måste bli ett attraktivt förstahandsval för fler.
  • Viktigt med kompetensförsörjningen: Det bra att Trafikverket i underlaget tar upp kompetensförsörjningen i järnvägsbranschen. Det är ett område vi måste satsa på för att kunna möta de stora åtgärder som krävs i Sverige. Här krävs gemensamma satsningar som behöver finansieras.
  • Ökad punktlighet med ERTMS: Det nya signalsystemet ERTMS måste införas snabbare och senast år 2030, som är det mål EU satt upp. Nu förväntas stora delar av järnvägens signalsystem få vänta ytterligare 16 år innan de blir digitala på riktigt. Har vi råd att vänta med att digitalisera signalsystemet? Medan Sverige väntar hamnar vi längre ifrån vår inre marknad, EU.